Serialisatie en aggregatie worden veelvuldig in de farmacie toegepast. De doelstelling is tweeledig: het tegengaan van zowel de verkoop van namaakmedicijnen als het tegengaan van frauduleuze declaraties door apothekers aan ziektekostenverzekeraars. Volgens de EU richtlijn 2011/62/EU zijn alle farmaceutische bedrijven verplicht om elke individuele geneesmiddelenverpakking te voorzien van een unieke code. Het koppelen van de verpakkingscode aan een database maakt inzichtelijk dat een bepaald medicijn op een bepaald tijdstip op een bepaalde productielocatie daadwerkelijk door die farmaceut is verpakt. Het implementeren van serialisatie en aggregatie in een bestaande productieomgeving is een omvangrijk en complex proces en gaat verder dan alleen het aanpassen en aanschaffen van machines voor de verpakkingslijnen. Daarbij komt dat er software nodig is voor het genereren en vastleggen van de unieke codes. Door middel van printers worden deze unieke codes op de verpakkingen aangebracht. Beeld innames van de geprinte codes zorgen ervoor dat dit geautomatiseerde proces van nummering en printen wordt bewaakt. Het inbouwen van de serialisatie apparatuur, zoals printers, camera’s, labelaars op een bestaande verpakkingslijn, geeft vaak ook aanleiding tot de aanschaf van aanvullende of andere types verpakkingsmachines. Implementatie van nieuwe software op de verpakkingslijn kan ook leiden tot aanpassingen van software en servers op bedrijfsniveau.

Waarom

De wens van onze opdrachtgever uit de farmacie was het geschikt maken van al haar verpakkingslijnen voor serialisatie en aggregatie. Doelstelling was het realiseren van een volledig bewaakte keten, waarbij rekening werd gehouden met de specifieke wet- en regelgeving van het land van vestiging. Zowel bedrijven in de farmacie als bedrijven in de high-end voedingsindustrie zijn hier actief mee bezig.

Wat

T&P Projecten b.v. trad op als projectcoördinator bij de upgrade en uitbreiding van de bestaande verpakkingslijn. Daar waar nodig werden nieuwe machines bijgeplaatst en aangesloten op de bestaande situatie, inclusief het updaten en installeren van de benodigde software. Machineselectie, engineering (mechanisch, elektrisch, besturing) en het samenbouwen van de oude en de nieuwe machines maakten deel uit van de opdracht. Wij begeleidden tijdens dit proces de samenwerking tussen leveranciers en onze klant aan de ene kant en de samenwerking tussen de diverse leveranciers van de machines en hun installateurs aan de andere kant. Het op elkaar afstemmen van de software van de verschillende nieuwe machines en nieuwe apparatuur op die van de oude machines was een belangrijke voorwaarde voor het slagen van het project. Het configureren van achtereenvolgens de blisterprint- en camera jobs, de doosprint- en camera jobs en de configuratie van de diverse label printers heeft er uiteindelijk toe geleid dat de bestaande componenten aansluiten op de nieuwe equipment. T&P Projecten b.v. heeft ook de installatie- en operationele testen begeleid en trainingen gegeven voor de nieuwe apparatuur. De eindkwalificatie heeft aangetoond dat de verpakkingslijn klaar is om het proces van serialisatie en aggregatie in de praktijk te brengen.

Deze blisterlijn is uitgebreid met diverse nieuwe equipment, waaronder:

– Checkweigher
– Labelprint unit
– Serialisatie systeem ingebouwd in checkweigher (printers, camera’s, software)
– Wikkel- en krimp unit
– Transportbanden
– Aggregatie unit (printers, camera’s, software)
– Casepacker

Resultaat:

De verpakkingslijn is voorzien van een serialisatie systeem en een aggregatie unit, waardoor de performance op het gebied van hoeveelheden, coding en labelling optimaal is. Dankzij een efficiënte voorbereiding hebben de uitvoeringswerkzaamheden aan de verpakkingslijn, inclusief kwalificatie, slechts drie weken in beslag genomen. Momenteel rolt onze opdrachtgever het systeem van serialisatie en aggregatie wereldwijd uit.